yisk

yisk
yisk
Sc. f. yesk, yex.

Useful english dictionary. 2012.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • dəyişkən — sif. Çox dəyişən, tez tez dəyişən, dəyişməyə qabil olan, sabit olmayan. Dəyişkən rəng. Dəyişkən hava. Dəyişkən xasiyyət. – Melodiyanı təşkil edən bu zil və bəm səslərin . . bəziləri dəyişkən və dayanıqsız olur. Ə. Bədəlbəyli. Hibrid orqanizmlər… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəyişkənlik — is. Çox və tez tez dəyişmə xassəsi və qabiliyyəti; qeyri sabitlik. Hibridlərin dəyişkənliyi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • biscayisk — bi|sca|yisk adj., itk. d.s., e; Biscayiske Bugt …   Dansk ordbog

  • mütəbəddəl — ə. dəyişmiş, dəyişkən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • dəyişən — f. sif. Bir qaydada, bir halda, bir qərarda qalmayan; dəyişkən, qeyri sabit, bir haldan başqa bir hala keçən. Dəyişən hava. Dəyişən külək. Dəyişən cərəyan fiz. – dövri surətdə öz qüvvə və istiqamətini dəyişən elektrik cərəyanı. Dəyişən hərəkət… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • erməni — is. Ermənistan Respublikasının əsas əhalisini təşkil edən xalq və bu xalqa mənsub adam. Ermənilər hind Avropa mənşəli xalqdır, amma onların dili türk dillərinin güclü təsirinə məruz qalmışdır. – Erməninin qocalanı köpəyə, müsəlmanın qocalanı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • genetika — <yun.> Biologiyanın, orqanizmlərin irsiyyətini və dəyişkənliyini öyrənən bəhsi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • inqilab — is. <ər.> 1. Zorakı ictimai çevriliş; dövlət hakimiyyətinin hakim sinfin əlindən başqa sinfin əlinə keçməsi. 1905 ci il inqilabı. Burjua inqilabları. İnqilab illəri. – Rusiya inqilabının bərəkətindən törəyən azadlıqların biri də vicdan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kontinental — sif. <əsli lat.> Kontinent (qitə) üçün səciyyəvi olan, kontinentdə (qitədə) olan. Kontinental xüsusiyyət. Kontinental iqlim coğr. – çox dəyişkən, yayı isti, qışı isə çox soyuq olan iqlim …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kontinentallıq — is. Kontinental xassədə olma, dəyişkənlik (iqlim haqqında). İqlimin kontinentallığı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”